Олександр Габович

ГАБОВИЧ
Олександр Маркович

українська версія
english version

Дата народження: 7 березня 1946 року. Провідний науковий співробітник відділу фізики кристалів Інституту фізики НАН України (з 21 червня 1991 року). Доктор фізико-математичних наук (фізика твердого тіла). Загальна кількість публікацій: понад 250.

Телефон: +380 44 5250820 (робочий), факс: +380 44 5251589, e-mail: gabovich@iop.kiev.ua.

Дисертації:

Освіта: 1964-1969 – фізичний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка, диплом з відзнакою за фахом теорія ядра.

Галузі досліджень: електронні властивості твердих тіл, фізика надпровідності, електронна теорія поверхневих явищ, електрохімія, історія та методологія природничих наук.

Найважливіші результати досліджень:

Поточні дослідження:

Членство у наукових товариствах:

Реферативно-рецензійна справа:

Викладання: Курс загальної фізики в Міжнародному Соломоновому університеті (1993-1994).

Міжнародні дослідницькі гранти:

Відзнаки: Диплом видавництва „Шкільний світ” за перемогу в 2003-2004 навчальному році в секції „Просто про складні речі”.

Участь в міжнародних конференціях:

 1. International Conference on Superconductivity, 1990, 10-14 January, Bangalore, India (як співавтор доповідей).
 2. "High temperature superconductivity and localization phenomena", 1991, 11-15 May, Moscow, Russia (особисто).
 3. 2-nd International Symposium on High-Tc Superconductivity and Tunneling Phenomena, 1994, 3-6 September, Donetsk, Ukraine (особисто).
 4. 2-nd International Conference on Point-Contact Spectroscopy, 1995, 7-10 June, Nijmegen, the Netherlands (особисто).
 5. 15-th General Conference of the Condensed Matter Division, 1996, 22-25 April, Baveno-Stresa, Lago-Maggiore, Italy (особисто).
 6. Adriatico Research Confererence "Tunneling and its Implications", 1996, 30 July-2 August, Trieste, Italy (особисто).
 7. Adriatico Research Confererence and NATO Advanced Research Workshop on "Fluctuation Phenomena in High Temperature Superconductors", 1996, 5 August-8 August, Trieste, Italy (особисто).
 8. Workshop on Condensed Matter Physics. Subsection: Mesoscopic Physics, 1997, 14 July-25 July, Trieste, Italy (особисто).
 9. Gordon Research Conferences: Dynamics at Surfaces, 1997, 10 August-15 August, Andover, NH, USA (як співавтор доповідей).
 10. 17th European Conference on Surface Science (ECOSS-17), 1997, 16-19 September, Entschede, the Netherlands (особисто).
 11. NATO Advanced Research Workshop on symmetry and pairing in superconductors, 1998, 28 April - 2 May, Yalta, Ukraine (особисто).
 12. The International Conference on Strongly Correlated Electron Systems, 1998, July 15- July 18, Paris, France (як співавтор доповідей).
 13. 17th General Conference of the Condensed Matter Division, European Physical Society, 1998, 25-29 August, Grenoble, France (особисто).
 14. NATO Advanced Study Institute: Material Science, Fundamental Properties and Furure Electronic Applications of High-Tc Superconductors, 1998, 14-25 September, Albena, Bulgaria (особисто).
 15. First Euroconference on Anomalous Complex Superconductors ACS'98, 1998, 26 September- 3 October, Aghia Pelagia, Crete, Greece (особисто).
 16. Low Temperature Conference N 31, 1998, 2-3 December, Moscow, Russia (особисто).
 17. The International Conference on Strongly Correlated Electron Systems (SCES'99), 1999, 24-28 August, Nagano, Japan (особисто).
 18. EUCAS'99 Satellite Conference and NATO Advanced Research Workshop SMART-99 (ionic, organic, electronic, Superconducting and magnetic Materials: Advances and Research Technologies) / SUPERMAT'99 (SUPERMATerials), 1999, 19-23 September, Giens Peninsula - Hyeres, France (особисто).
 19. XII Trilateral German-Russian-Ukrainian Seminar on High-Temperature Superconductivity, 1999, 25-29 October, Kiev, Ukraine (особисто).
 20. The First Cracow-Clausthal Workshop on Tunnelling Effect and Other Fundamental Problems of Quantum Physics, 1999, 22-28 November, Cracow, Poland (особисто).
 21. 18th General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society, 2000, 13-17 March, Montreux, Switzerland (особисто).
 22. XIV Trilateral German-Russian-Ukrainian Seminar on High-Temperature Superconductivity, 2001, 27 May - 1 June, Moscow, Russia (особисто).
 23. NATO Advanced Research Workshop on New Trends in Superconductivity, 2001, 16-20 September, Yalta, Ukraine (особисто).
 24. 19th General Conference of the European Physical Society Condensed Matter Division held jointly with CMMP 2002 - Condensed Matter and Material Physics, 2002, 7-11 April, Brighton, United Kingdom (особисто).
 25. VIII International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, 2002, 25-28 September, Lviv, Ukraine (як співавтор доповідей).
 26. International Workshop on the Bogoliubov-de Gennes Equations to Superfluids, 2003, 30 May - 1 June, Bristol, United Kingdom (особисто).
 27. 12th International Conference on Scanning Tunneling Microscopy/Spectroscopy and Related Techniques, 2003, 21 July - 25 July, Eindhoven, the Netherlands (особисто).
 28. NATO Advanced Research Workshop (PST.ARW.979961) on Physics of Spin in Solids: Materials, Methods & Applications, 2003, 15 October - 19 October, Baku, Azerbaijan (як співавтор доповідей).
 29. CMD20 - the 20th General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society, 2004, 19-23 July, Prague, Czech Republic (як співавтор доповідей).
 30. The international conference on strongly correlated electron systems. SCES'04, 2004, 26-30 July, Karlsruhe, Germany (як співавтор доповідей).
 31. 2004 Gordon Research Conference on Superconductivity, 2004, 19 September - 24 September, Oxford, United Kingdom (особисто).
 32. The 17th International Symposium on Superconductivity (ISS-2004), 2004, 23 November - 25 November, Niigata, Japan (як співавтор доповідей).

НАУКОВІ БРОШУРИ

НАУКОВІ ОГЛЯДИ В РЕЦЕНЗОВАНИХ ЖУРНАЛАХ ТА КОЛЕКТИВНИХ МОНОГРАФІЯХ

РЕГУЛЯРНІ СТАТТІ В РЕЦЕНЗОВАНИХ ЖУРНАЛАХ

 1. О сверхпроводимости в слоистых полупроводниковых структурах. А. М. Габович, Д. П. Моисеев. Физика твердого тела, 1975, т. 17, №1, стр. 269-273.
 2. О существовании смешанной фазы сверхпроводник - экситонный диэлектрик в собственных полуметаллах. А. М. Габович, Э. А. Пашицкий. Физика твердого тела, 1975, т. 17, №6, стр. 1584-1591.
 3. Плазмонный и экситонный механизмы сверхпроводимости в слоистых структурах. А. М. Габович. Э. А. Пашицкий, С. К. Уварова. 1975 Физика низких температур, 1975, т. 1, №8, стр. 984-995.
 4. Косвенное взаимодействие адсорбированных атомов на поверхности металла через электронный газ подложки. А. М. Габович, Э. А. Пашицкий. Физика твердого тела, 1976, т. 18, №2, стр. 377-382.
 5. О сверхпроводимости полярных полупроводников и полуметаллов. А. М. Габович, Э. А. Пашицкий. Физика низких температур, 1976, №2, стр. 696-705.
 6. О диэлектрическом и сверхпроводящем фазовых переходах в собственных полуметаллах. А. М. Габович, Э. А. Пашицкий. Физика твердого тела, 1976, т. 18, №11, стр. 3279-3287.
 7. О критерии пайерлсовской неустойчивости в квази - одномерных металлах. А. М. Габович, Э. А. Пашицкий. Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики, 1977, т. 26, №5, стр. 349-352.
 8. О критерии сверхпроводимости металлов. А. М. Габович. Украинский физический журнал, 1977, т. 22, №12, стр. 2066-2068.
 9. Экранирование заряда и фриделевские осцилляции в металлах с различной формой поверхности Ферми. А. М. Габович, Л. Г. Ильченко, Э. А. Пашицкий, Ю. А. Романов. Журнал экспериментальной и теоретической физики, 1978, т. 75, №1, стр. 249-264.
 10. Сверхпроводимость металлов с учетом отталкивания ионных остовов. А. М. Габович, Д. П. Моисеев. Физика низких температур, 1978, т. 4, №9, стр. 1115-1124.
 11. Электростатическое взаимодействие зарядов с поверхностью металлов и полупроводников. А. М. Габович, Л. Г. Ильченко, Э. А. Пашицкий. Физика твердого тела, 1979, т. 21, №6, стр. 1683-1689.
 12. Разупорядочение адсорбированных пленок при сверхпроводящем переходе металлической подложки. А. М. Габович, Л. Г. Ильченко, Э. А. Пашицкий. Физика твердого тела, 1979, т. 21, №7, стр. 2191-2193.
 13. Парамагнитный предел сверхпроводников с диэлектрической щелью на поверхности Ферми. А. М. Габович, Э. А. Пашицкий, А. С. Шпигель. Журнал экспериментальной и теоретической физики, 1979, т. 77, №3, стр. 1157-1166.
 14. Экранирование краевых дислокаций в нормальных металлах и сверхпроводниках и разупрочнение металлов при сверхпроводящем переходе. А. М. Габович, Л. Г. Ильченко, Э. А. Пашицкий. Физика низких температур, 1980, т. 6, №3, стр. 298-307.
 15. Electrostatic energy and screened charge interaction near the surface of metals with different Fermi surface shape. A. M. Gabovich, L. G. Il’chenko, E. A. Pashitskii, and Yu. A. Romanov. Surface Science, 1980, v. 94, N 1, p. 179-203.
 16. Влияние пространственной дисперсии на силы изображения и энергетический спектр электронов над поверхностью жидкого гелия. А. М. Габович, Л. Г. Ильченко, Э. А. Пашицкий. Журнал экспериментальной и теоретической физики, 1980, т. 79, №2, стр. 665-671.
 17. О сверхпроводимости полярных полупроводников. А. М. Габович. Физика твердого тела, 1980, т. 22, №11, стр. 3231-3235.
 18. Электростатическое взаимодействие дислокационных стенок с точечными заряженными дефектами. А. М. Габович. Физика металлов и металловедение, 1981, т. 51, №5, стр. 1113-1116.
 19. Изотопический эффект в моделях желе и Браута. А. М. Габович, Д. П. Моисеев. Физика твердого тела, 1981, т. 23, №5, стр. 1511-1514.
 20. Thermodynamic properties of superconducting ceramics BaPb1-xBixO3. A. M. Gabovich, D. P. Moiseev, and A. S. Shpigel. Journal of Physics C: Solid State Physics, 1982, v. 15, N 18, p. L569-L572.
 21. Josephson effects in bulk solid state samples of superconducting ceramics BaPb1-xBixO3. N. A. Belous, A. M. Gabovich, I. V. Lezhnenko, D. P. Moiseev, V. M. Postnikov, and S. K. Uvarova. Physics Letters A, 1982, v. 92, N 9, p. 455-456.
 22. Influence of semiconductor dielectric function spatial dispersion on charge electrostatic energy near the semiconductor/vacuum interface and field emission current. A. M. Gabovich, A. I. Voitenko. Physica Status. Solidi (b), 1982, v. 100, N 2, p. 407-416.
 23. Surface tension at the interface between electrolyte solution and metal (semiconductor) electrode. Spatial dispersion effects. A. M. Gabovich, A. I. Voitenko. Electrochimica Acta, 1983, v. 28, N 12, p. 1771-1776.
 24. Influence of impurity scattering on the critical temperature of superconductors with a partial gap in the electron spectrum. A. M. Gabovich, A. S. Shpigel. Journal of Low Temperature Physics, 1983, v. 51, N 5/6, p. 581-599.
 25. Динамические силы изображения как причина нарушения закона Фаулера-Нордгейма в автоэлектронной эмиссии. А. М. Габович. Физика твердого тела, 1983, т. 25, №6, стр. 1885-1887.
 26. Потенциальная энергия электрона вблизи поверхности ферромагнитного металла. А. М. Габович. Физика твердого тела, 1983, т. 25, №10, стр. 3179-3181.
 27. Image forces and electron spectrum at the surface of liquid helium. A. M. Gabovich, L. G. Il’chenko, E. A. Pashitskii. Surface Science, 1983, v. 130, N 2, p. 373-394.
 28. Силы изображения и квантовые состояния в полупроводниковых гетероструктурах. А. М. Габович, В. М. Розенбаум. Физика и техника полупроводников, 1984, т. 18, №3, стр. 498-501.
 29. Thermodynamics of superconductors with charge- and spin-density waves. A. M. Gabovich, A. S. Shpigel. Journal of Physics F: Metal Physics, 1984, v. 14, N 12, p. 3031-3039.
 30. Влияние динамического характера сил изображения на автоэлектронную эмиссию. А. И. Войтенко, А. М. Габович, В. М. Розенбаум. Журнал экспериментальной и теоретической физики, 1984, т. 87, №9, стр. 1064-1068.
 31. Когерентные свойства и транспорт тока в джозефсоновской среде -керамике BaPb1-xBixO3. Н. А. Белоус, А. М. Габович, Д. П. Моисеев, В. М. Постников, А. Е. Черняховский. Журнал экспериментальной и теоретической физики, 1986, т. 91, №1, стр. 274-286.
 32. Surface tension at the electrolyte solution/metal electrode interface. - II. The spatial dispersion of polar solvent dielectric permittivity. A. M. Gabovich, A. I. Voitenko. Electrochimica. Acta, 1986, v. 31, N 7, p. 777-782.
 33. Аномалии диэлектрических свойств металлооксидной керамики BaBiO3. С. Л. Бравина, А. М. Габович, Д. П. Моисеев, Н. В. Морозовский, С. К. Уварова. Физика твердого тела, 1987, т. 29, №1, стр. 285-287.
 34. Thermodynamics of superconductors with charge- and spin-density waves. D/Tc ratio and paramagnetic limit. A. M. Gabovich, A. S. Gerber, and A. S. Shpigel. Physica Status Solidi (b), 1987, v. 141, N 2, p. 575-587.
 35. Dynamical image forces in three-layer systems and field emission. A. M. Gabovich, V. M. Rozenbaum, A. I. Voitenko. Surface Science, 1987, v. 186, N 3, p. 523-549.
 36. Multiple effects in the disordered Josephson medium BaPb1-xBixO3. N. A. Belous, A. E.Chernyakhovskii, A. M. Gabovich, D. P. Moiseev, V. M. Postnikov. Journal of Physics C: Solid State Physics, 1988, v. 21, N 6, p. L153-L159.
 37. Upper critical magnetic field of superconductors with a dielectric gap on the Fermi surface sections. A. M. Gabovich and A. S. Shpigel. Physical Review B, 1988, v. 38, N 1, p. 297-306.
 38. Surface tension at the electrolyte solution - metal electrode interface. - III. Polyvalent and non-symmetrical electrolytes. A. M. Gabovich, A. I. Voitenko. Electrochimica Acta, 1990, v. 35, N 2, p. 545-554.
 39. Resistive noise and heat effects in the granular oxide superconductor BaPb0.75Bi0.25O3. A. M. Gabovich, V. A. Kulikov, L. V. Matveets, D. P. Moiseev, V. M. Postnikov. Journal of Physics: Condensed. Matter, 1991, v. 3, N 11, p. 1539-1548.
 40. Джозефсоновское и квазичастичное туннелирование в сверхпроводниках с волнами зарядовой плотности. А. М. Габович. Физика низких температур, 1992, т. 18, №7, стр. 693-704.
 41. О туннельной спектроскопии нормальных металлов с волнами зарядовой или спиновой плотности. А. М. Габович. Физика низких температур, 1993, т. 19, №10, стр. 1098-1105.
 42. Tunneling spectroscopy of normal metals with charge-density or spin-density waves. A. M. Gabovich, A. I. Voitenko. Physical Review B, 1995, v. 52, N 10, p. 7437-7447.
 43. Influence of inelastic quasiparticle scattering on thermodynamic and transport properties of high-Tc oxides. A. M. Gabovich, A. I. Voitenko. Physica C, 1996, v. 258, N 3-4, p. 236-252.
 44. Nonstationary Josephson effect for superconductors with charge-density waves. A. M. Gabovich, A. I. Voitenko. Physical Review B, 1997, v. 55, N 2, p. 1081-1099.
 45. Possibility of cold fusion in palladium deuterides: screening effects and connection to superconducting properties. A. M. Gabovich. Philosophical Magazine B, 1997, v. 76, N 1, p. 107-118.
 46. Non-stationary Josephson effect for superconductors with charge-density waves: NbSe3. A. M. Gabovich, A. I. Voitenko. Europhysics Letters, 1997, v. 38, N 5, p. 371-376.
 47. Asymmetrical tunneling between similar metallic junctions with charge-density or spin-density waves: the case of broken symmetry. A. M. Gabovich, A. I. Voitenko. Physical Review B, 1997, v. 56, N 13, p. 7785-7788.
 48. Influence of the order parameter nonhomogeneities on low-temperature properties of superconductors. A. M. Gabovich, A. I. Voitenko. Physical Review B, 1999, v. 60, N 10, p. 7465-7472.
 49. Nonstationary Josephson effect for superconductors with spin-density waves. A. M. Gabovich, A. I. Voitenko. Phys. Rev. B, 1999, v. 60, N 21, p. 14897-14906.
 50. Dynamical image forces near semiconductor - vacuum interfaces and in vacuum interlayers between semiconductors. A. M. Gabovich, V. M. Rozenbaum, A. I. Voitenko. Physica Status Solidi (b), 2001, v. 226, N 1, p. 133-153.
 51. Heat capacity of mesoscopically disordered superconductors with emphasis on MgB2. A. M. Gabovich, Mai Suan Li, M. Pekala, H. Szymczak, A. I. Voitenko. Journal of Physics: Condensed Matter, 2002, v. 14, N 41, p. 9621-9629.
 52. Transport study of newly synthesized polycrystalline Sr1-xKxPbO3-d solid solutions. V. A. Drozd, A. M. Gabovich, M. Pekala, V. N. Boychuk, D. P. Moiseev, S. A. Nedilko. Journal of Alloys and Compounds, 2002, v. 346, N 1-2, p. 17-23.
 53. Thermodynamics of superconductors with charge-density waves. A. M. Gabovich, Mai Suan Li, H. Szymczak, A. I. Voitenko. Journal of Physics: Condensed Matter, 2003, v. 15, N 17, p. 2745–2753.
 54. Transport properties of bulk and thin-film MgB2 superconductors: effects of preparation conditions. V. A. Drozd, A. M. Gabovich, P. Gierlowski, M. Pekala, H. Szymczak. Physica C, 2004, v. 402, N 4, p. 325-334.
 55. Oxalate coprecipitation synthesis and transport properties of polycrystalline Sr1-xLaxPbO3-? solid solutions. V. A. Drozd, A. M. Gabovich, M. Pekala, S. A. Nedilko, P. Gierlowski. Journal of Alloys and Compounds, 2004, v. 367, N 1-2, p. 246-250.
 56. Heat capacity of mesoscopically inhomogeneous superconductors: Theory and applications to MgB2. A. M. Gabovich, Mai Suan Li, M. Pekala, H. Szymczak, A. I. Voitenko. Physica C, 2004, v. 405, N 3-4, p. 187-211.
 57. Enhanced paramagnetic limit of the upper critical magnetic field for superconductors with charge-density waves. A. Gabovich, A. I. Voitenko, T. Ekino. Journal of Physics: Condensed Matter, 2004, v. 16, N 21, p. 3681–3690.
 58. Tunnel currents in charge-density-wave metal-insulator-charge-density-wave metal structures: Magnetic field-induced spin-splitting of the conductance peaks. A. M. Gabovich, A. I. Voitenko, T. Ekino. Journal of the Physical Society of Japan, 2004, v. 73, N 7, p. 1931-1937.
 59. Paramagnetic spin splitting of the conductances for tunnel junctions between partially gapped metals with charge density waves and normal metals or ferromagnets. A. M. Gabovich, Mai Suan Li, M. Pekala, H. Szymczak, A. I. Voitenko. Journal of Physics: Condensed Matter, 2005, v. 17, N 12, p. 1907-1922.

ТРУДИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Influence of the electron spectrum dielectrization on the critical current of the Josephson medium BaPb1-xBixO3. A. M. Gabovich, D. P. Moiseev, V. M. Postnikov, A. S. Shpigel, A. I. Voitenko. Physica B, 1990, v. 165-166, p. 1591-1592.
 2. Image forces in tunnel and point-contact spectroscopy. A. M. Gabovich, V. M. Rozenbaum, A. I. Voitenko. Physica B, 1996, v. 218, N 1-4, p. 280-282.
 3. Influence of the image dynamic character and the finite electron screening length on tunneling through thin barriers. A. M. Gabovich, V. M. Rozenbaum, A. I. Voitenko. In: Tunneling and Its Implications, eds.: D. Mugnai, A. Ranfagni, L. S. Schulman, Singapore, World Scientific, 1997, p. 440-442.
 4. Influence of inelastic quasiparticle scattering on thermodynamic and transport properties of high-temperature oxides. A. I. Voitenko, A. M. Gabovich. In: Symmetry and Pairing in Superconductors, eds. M. Ausloos, S. Kruchinin, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1999, p. 19-30.
 5. Coexistence of superconductivity with charge- or spin-density waves. A. M. Gabovich, A. I. Voitenko. In: Symmetry and Pairing in Superconductors, eds.: M. Ausloos, S. Kruchinin, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1999, p. 187-198.
 6. Order parameter symmetry and low-temperature asymptotics for mesoscopic nonhimogeneous superconductors. A. M. Gabovich, A. I. Voitenko. In: Supermaterials, Nato Science Series II, Mathematics, Physics and Chemistry - Vol. 8, edited by Rudi Cloots, Marcel Ausloos, Marek Pekala, Alan J. Hurd, Gilbert Vacqueir (Kluwer, Dordrecht, The Netherlands, 2000), 228 pp., p. 193-212.
 7. Nonstationary Josephson and quasiparticle tunnel currents through junctions between superconductors with spin-density waves. A. M. Gabovich, A. I. Voitenko. In: High-Tc Superconductors and Related Materials, edited by S.L. Drechsler and T.Mishonov (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 2001), 559 pp., p. 249-257.
 8. Electronic thermal conductivity of partially-gapped CDW-superconductors. M. Ausloos, A.M. Gabovich, A.I. Voitenko, M. Pekala. In: New Trends in Superconductivity, edited by J. F. Annett and S. Kruchinin (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 2002), 435 pp., p. 105-114.
 9. Charge- and spin-density-wave superconductors: Pseudogap puzzle in the cuprates. A.M. Gabovich, A.I. Voitenko, J. Annett, M. Ausloos. In: New Trends in Superconductivity, edited by J. F. Annett and S. Kruchinin (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 2002), 435 pp., p. 61-70.
 10. Tunneling in two- and three-layer systems with allowance for dynamic image forces. A.M. Gabovich, V. M. Rozenbaum, A.I. Voitenko. In: Extension of Quantum Physics, edited by A Horzela and E Kapuscik (Apeiron, Montreal, Canada, 2002), 127 pp., pp. 77-91.
 11. Spin-dependent tunnel currents for metals or superconductors with charge-density waves. A. M. Gabovich, A. I. Voitenko, Mai Suan Li, H. Szymczak, M. Pekala. In: Physics of Spin in Solids, Materials: Methods and Applications, NATO Advanced Research Workshop (PST.ARW.979961), Baku, Azerbaijan, 15 October - 19 October 2003, edited by S. Halilov (Dordrecht, Netherlands, 2004), Kluwer Academic Publishers, pp. 25-42.

СТАТТІ В ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ СЛОВНИКАХ

9 статей одноосібно (Теорема Андерсона; гранулярні надпровідники; Джозефсонівське середовище; Ефект Литла-Паркса; Незатухаючий струм; Парамагнітна границя; Перколяційні ефекти в надпровідниках; Надпровідники з локальними парами; Надпровідні напівпровідники та напівметали) та одна в співавторстві з Е. А. Пашицьким (Надпровідники) у Енциклопедичному Словнику „ Фізика твердого тіла”, т. 1 (1996) та т. 2 (1998) (Наукова Думка, Київ).

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

Устройство со многими джозефсоновскими переходами и способ его получения. Н. А. Белоус, А. М. Габович, И. В. Лежненко, Д. П. Моисеев, С. К. Уварова. Авторский сертификат №1034548. Приоритет от 25 марта 1981 года.

ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ

 1. Открытие высокотемпературной сверхпроводимости. А. М. Габович. Наука и Жизнь, 1987, №7, стр. 16-19.
 2. Чому не було зроблене відкриття? М. С. Бургін, О. М. Габович. Вісник НАН України, 1997, №3-4, стор. 55-60.
 3. Втрачений пріоритет. Як в Інституті фізики НАНУ „було загублено” матеріалознавство надпровідних оксидів. О. М. Габович. Вісник НАН України, 1997, №5-6, стор. 84-88.
 4. Для чого потрібна фізика? Наука та магія в сучасному житті. О. М. Габович, Н. О. Габович. Вісник НАН України, 1998, №1-2, стор. 57-62.
 5. Letter on bottom-up funding. A. M. Gabovich. Physics Today, 1999, v. 52, N 7, p. 15, 81.
 6. Наука і культура. Єдність у красі. О. М. Габович. Вісник НАН України, 1999, №4, стор. 49-56.
 7. Проблема необоротності в сучасній фізиці. О. М. Габович, Н. О. Габович. Газета „Фізика” (Шкільний світ), 2000, Лютий, №5 (53).
 8. Вчений і вчитель. О. М. Габович. Газета „Фізика” (Шкільний світ), 2000, Листопад, №32 (80).
 9. Ще раз про тіло, кинуте під кутом до горизонту. О. М. Габович, О. Г. Розенвайн. Країна знань, 2002, №3-4, стор. 14-17.
 10. Маріан Смолуховський – творець теорії Броунівського руху і один з засновників кінетичної теорії матерії. О. М. Габович, Н. О. Габович. Газета „Фізика” (Шкільний світ), 2002, Травень, №15 (135).
 11. Фізика надпровідності. Сучасний поступ. Частина перша. О. М. Габович, Н. О. Габович. Країна знань, 2002, №7-8, стор. 4-7.
 12. Фізика надпровідності. Сучасний поступ. Частина друга. О. М. Габович, Н. О. Габович. Країна знань, 2002, №9-10, стор. 6-9.
 13. Мариан Смолуховский и Броуновское движение (к 130-летию со дня рождения). А. М. Габович. Квант, 2002, №6, стр. 3-9.
 14. Очі і руки нанотехнології. О. М. Габович. Вісник НАН України, 2003, №11, стор. 69-70.
 15. Перші натяки на відкриття 115-го елемента. О. М. Габович, Н. О. Габович. Газета „Фізика” (Шкільний світ), 2004, Травень, №15 (207).
 16. Венера проходить на тлі Сонця, вітаючи Міжнародний рік фізики. О. М. Габович, Н. О. Габович. Газета „Фізика” (Шкільний світ), 2004, Червень, №16 (208).

ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТТІ

 1. Гуманітаризація науки чи її криза? О. М. Габович. Вісник НАН України, 2001, №7, стор. 54-61.
 2. Якою повинна і якою неповинна бути фізична освіта (полемічні нотатки). О. М. Габович. Газета „Фізика” (Шкільний світ), 2002, Серпень, №22 (142).
 3. Гіркі плоди фальсифікації в науці. О. М. Габович. Вісник НАН України, 2003, №3, стор. 37-42.
 4. Проклятие невежеством. А. М. Габович. Зеркало Недели, 2003, №36 (461), 20-26 Сентября.
 5. Чому Україна – не Японія? Випадкові враження та неостаточні висновки. О. М. Габович. Вісник НАН України, 2004, №2, с. 45-52.
 6. Вчені на п’єдесталі визначення. Неупереджений аналіз на тлі бурхливого сьогодення. О. М. Габович, Н. О. Габович. Вісник НАН України, 2004, №12, с. 41-55.
 7. Симптоми тяжкої хвороби. О. Габович, В. Кузнєцов, І. Кашуба, В. Ольховський, В. Єрмаков, Л. Брижик, О. Єремко, О. Хомра, В. Шкода. День, 2005, №41, четвер, 10 березня.
 8. Тоді як Президія НАНУ чоломкалася з „почесним проффесором”. А. Рудчик, І. Кашуба, В. Ольховський, О. Габович, В. Кузнєцов, О. Левон, І. Сименог, І. Корж, М. Дмитрук, Ю. Малюта. Дзеркало тижня, 2005, №10 (538), субота, 19 березня.

НАУКОВІ ВІРШІ

 1. Веселка. Науковий вірш. О. М. Габович. Газета „Фізика” (Шкільний світ), 2004, Травень, №13 (205).
 2. Марна спроба позбавитися Брокенського привиду. Науковий вірш. О. М. Габович. Газета „Фізика” (Шкільний світ), 2004, Травень, №15 (207).
 3. Натовп та електропровідність. Науковий вірш. О. М. Габович. Газета „Фізика” (Шкільний світ), 2004, Вересень, №27 (219).

Каталог Юрия Павленко

Created 30 Jun 2005 by George Pavlenko
= Hosted by Arbat = Supported by Prometeus =

Extra Web Top